VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


(vytlačte  a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, platí len pre obchodné prípady uzatvorené cez E-shop.)


– Komu :

Dom hodín MAX
AutoTel Bratislava spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

predajna@domhodinmax.sk

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby : .........................

– Tovar/služba bol objednaný cez stránku ...............................................................

– Dátum objednania/dátum prijatia tovaru ..............................................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov .........................................................

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov ........................................................................

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov   (ak zasielate v listinnej podobe) ..........................